ประเภทและลักษณะของประตู

2. ประตูบานสวิง มีลักษณะคล้ายกับประตูบานเปิด แต่แตกต่างกันตรงที่สามารถผลักเข้าผลักออกได้ทั้งสองฝั่งของผนัง บานประตูประเภทนี้มักใช้กรอบอะลูมิเนียมและลูกฟักกระจก บริเวณกรอบบานจะมีอุปกรณ์สวิงลักษณะเหมือนแกนหรือเดือยยึดกับพื้นด้านล่างและวงกบหรือบานประตูหน้าต่างที่ต่อเนื่องด้านบน ซึ่งประตูบานสวิงนี้เหมาะกับพื้นที่สาธารณะที่มีคนเข้า-ออกเป็นประจำ

3. ประตูบานเฟี้ยม คือ ประตูที่เป็นการนำประตูบานเล็กๆ มาต่อกันด้วยบานพับ โดยพับทบสลับกันไปรวมที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ทำให้เปิดได้กว้างกว่าประตูรูปแบบอื่น และเปิดได้สุดจึงไม่กินพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอีกด้วย จึงนิยมนำมาใช้ในการแบ่งพื้นที่ หรือเป็นฉากกั้นห้องภายในบ้าน เช่น กั้นห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นออกจากกัน รวมถึงเป็นประตูจากห้องนั่งเล่นออกสู่ระเบียง นอกจากนี้ ประตูบานเฟี้ยมยังเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ตกแต่งบ้าน เพราะนอกจากเรื่องประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังมีความสวยงามอีกด้วย

4. ประตูบานหมุน (Pivot Door) เป็นประตูที่ติดตั้งจุดหมุนไว้กลางบาน หากมีการติดตั้งบานเดียวจะเหลือช่องประตูที่สามารถใช้งานเข้า-ออกได้แค่ครึ่งเดียว ประตูลักษณะนี้เหมาะสำหรับการกั้นแบ่งพื้นที่ภายในบ้าน ซึ่งนิยมติดตั้งต่อกันหลายๆ บาน เพื่อให้สามารถใช้สอยได้อย่างสบายๆ โดยควรเลือกโช๊คอัพฝังพื้น (Floor Spring) แบบตั้งค้าง 90° แต่หมุนได้รอบ 360° ให้สะดวกต่อการใช้งาน

5. ประตูบานเลื่อน เป็นลักษณะประตูที่เลื่อนไปด้านข้าง ซึ่งมีทั้งแบบรางเลื่อนบนและรางเลื่อนล่าง มีทั้งแบบบานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่ และบานเลื่อนสาม โดยหากเป็นบานเลื่อนเดี่ยวหรือบานเลื่อนคู่กระจกใส จะสามารถมองเห็นวิวได้ทั้งบาน แต่เรื่องการใช้สอยเพื่อเข้า-ออกได้จะเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนบานเลื่อนสามถึงแม้จะเปิดใช้งานได้กว้างขึ้น แต่อาจไม่เหลือรางสำหรับติดตั้งมุ้งลวด และหากเลือกใช้รางเลื่อนล่างจะเก็บฝุ่นผงได้มากกว่า ส่วนข้อดีของประตูประเภทนี้คือ ประหยัดพื้นที่ สามารถใช้เป็นประตูทางเข้าหน้าบ้าน (นิยมใช้แบบรางเลื่อนด้านล่าง) หรือกั้นพื้นที่แต่ละส่วนภายในบ้าน (นิยมใช้แบบรางเลื่อนบน เพราะไม่มีร่องรางที่พื้นซึ่งอาจทำให้สะดุดได้ง่าย) นอกจากนี้ ประตูประเภทนี้ยังสามารถติดตั้งระบบการปิด-เปิดอัตโนมัติได้ โดยระบบอัตโนมัตินี้นิยมใช้ในห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยลดคนที่คอยปิด-เปิดประตูขณะลูกค้าจะเช้า-ออก

1. ประตูบานเปิด มีทั้งประตูบานเปิดเดี่ยวและบานเปิดคู่ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ใช้สอยที่เอื้ออำนวย สามารถเปิดได้กว้างถึง 180 องศา โดยเลือกเปิดเข้าหรือออกที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของผนัง ซึ่งการเปิดลักษณะนี้จะกินเนื้อที่บริเวณที่ประตูเปิดออกไป จึงต้องเผื่อเนื้อที่สำหรับการเปิดประตูในลักษณะนี้ด้วย และประตูบานเปิดจะนิยมใช้งานเป็นประตูทางเข้าบ้าน ประตูภายในบ้านที่เปิดเข้าสู่ห้องแต่ละห้อง รวมถึงประตูห้องน้ำ

2020 Glass Quick Inc. All Rights Resrved.